Tij - Denktank voor duurzame procesindustrie in Zeeland

TIJ is een onafhankelijke denktank met concrete ideeën voor en een visie op de noodzakelijke en fundamentele transitie van de Zeeuwse procesindustrie. Tij is er van overtuigd dat een toekomstbestendige en duurzame procesindustrie alleen mogelijk is wanneer de plannen voor de energietransitie gekoppeld worden aan de grondstoffentransitie.
Tij gaat hiervoor met onderbouwde argumenten de dialoog aan met de overheden en betrokken partijen.