Denktank TIJ

TIJ is een onafhankelijke denktank met concrete ideeën voor en een visie op de noodzakelijke en fundamentele transitie van de Zeeuwse procesindustrie. Tij is er van overtuigd dat een toekomstbestendige en duurzame procesindustrie alleen mogelijk is wanneer de plannen voor de energietransitie gekoppeld worden aan de grondstoffentransitie.
Tij gaat hiervoor met onderbouwde argumenten de dialoog aan met de overheden en betrokken partijen. Tij is en netwerkorganisatie met een kerngroep van vijf leden.

De leden van Tij zijn onafhankelijk, ongebonden en hebben geen andere belangen dan een breed maatschappelijk belang.

In oktober 2023 verscheen een groot interview met Tij in dagblad Trouw naar aanleiding van de opname van Tij in de Duurzame Top 100 

 

De leden van de kerngroep TIJ

 

Roel Adriaansens (Terneuzen)

Opleiding: MSc. Chemische Technologie (TU Delft). Werkervaring: Diverse functies in productie en EH&S in binnen- en buitenland bij Dow Chemical /  Director Operations bij Total Refinery Zeeland / Vice-president EH&S en Sustainability Reliance Industries (India) / Corporate VP Governance, EHS, Security, Risk Management voor Microsoft Cloud Operations

Nevenfuncties: Gedurende drie jaar was Roel voorzitter Zeeland bij VNO/NCW. Daarnaast  Chairman Advisory board Safety CEFIC en Lid werkgroep Safety bij VNCI.

 

Thom van Riet (Middelburg)
Opleiding: Werktuigbouwkunde, aangevuld met milieukunde, milieubeleid en milieuwetgeving. Werkervaring: Onderzoek en research bij VEG-Gasinstituut, Rijswijk, TNO-TPD en TNO-Metaalinstituut, Delft. Adviseur bij ingenieursbureau voor trillingtechniek en akoestiek, van Dorsser Den Haag.  
Beleidsmedewerker milieuwetgeving en -beleidsontwikkeling bij de Gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland. Thom was projectleider van de eerste provinciale milieubeleidsplannen 'Kerend Tij' en de laatste 10 jaar voor zijn pensionering hoofd van de afdeling Milieu en handhaving Provincie Zeeland.

Hij is tevens oprichter van adviesbureau Maatschap Goede Raad Is Duurzaam MaGRID en had
bestuursfuncties bij Waterschap Zeeuwse Eilanden, Natuurmonumenten, ZMf, KBF.  

Tjeu van Mierlo (Ovezande)
Opleidingen: Pedagogische Academie en Politieke Wetenschappen. 
Als onderwijzer gaf hij les aan moeilijk opvoedbare kinderen. Na de studie politieke wetenschappen deed hij vooral sociaal-economisch onderzoek. onder meer aan de Radboud Universiteit en voor het Wetenschappelijk Bureau van de PSP. Begin jaren 90 stapte hij over naar de milieubeweging, als 
belangenbehartiger voor natuur en milieu. Tjeu was ruim 25 jaar directeur van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf). Verduurzaming van bedrijven en havens was daarbij  een zeer belangrijk aandachtsveld.

 

Ad Phernambucq (Ovezande)
Studeerde geografie en milieukunde (UvA) en ziet zichzelf maatschappelijk en duurzaam ondernemer (bureau AdFair). Ruim 30 jaar ontwikkelaar en uitvoerder van acties, projecten en campagnes op het terrein van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De laatste jaren vooral toegespitst op energie- en klimaatvraagstukken. Ad was onder meer initiatiefnemer en coördinator van het Zeeuws Klimaatfonds en het Umojafonds (samen met Bløf). 
Regiospinner van Urgenda.

 

Gert van der Slikke (Goes)

Afgestudeerd in satelliet geodesie  (TU Delft).
Buitenlandse werkkring in Schotland bij ingenieursbureau en bij Ohio State University in Columbus Ohio. Projectingenieur bij het Kadaster, (o.a. kaartvervaardiging en landinrichting).
Directeur Rijksgebouwendienst Noord. Directeur Lucht en Energie bij V.R.O.M. (klimaat, verzuring, luchtkwaliteit, energie) Regiodirecteur bij Natuurmonumenten in de regio's Zuid Holland/ Zeeland en Noord Brabant /Limburg. Gert is zeer actief in het vrijwilligerswerk, onder meer 10 jaar secretaris en korte tijd  voorzitter van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf)